Czym różni się skład celny od magazynu czasowego składowania?

jadące tiry

 

Import towarów wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności związanych z wprowadzeniem ich do obrotu, a także obowiązkiem zapłacenia cła i podatków, w momencie, w którym towar przekracza granicę lub po przedstawieniu towaru w wewnętrznym urzędzie celno-skarbowym. Choć wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej towary pochodzące ze wspólnego rynku nie wymagają stosowania dodatkowych procedur tego rodzaju, to wciąż obejmują one handel z innymi partnerami spoza UE. Jednymi z instytucji, które w znacznym stopniu ułatwiają prowadzenie handlu międzynarodowego, są składy celne i magazyny czasowego składowania. Przekonajmy się, jaka jest ich funkcja i czym się od siebie różną.

 

Czym jest skład celny?

Skład celny to magazyn, który pełni funkcję przechowalni dla towarów pochodzących z krajów spoza UE. Składowanie w nim sprowadzonych z zagranicy produktów oznacza, że cła i inne zobowiązania podatkowe będą musiały być zapłacone dopiero w momencie, w którym wyroby te będą wywożone ze składu celnego i wprowadzane do obrotu. Do tego czasu nie mogą one jednak opuścić magazynu, który jest odpowiednio zabezpieczony i nadzorowany przez organy celne. Korzystanie ze składu pozwala na odroczenie płatności, a także na magazynowanie towarów, które następnie będą reeksportowane do innych krajów. Podstawowym zyskiem dla importera jest możliwość uiszczania opłat w miarę tego, jak zgromadzony towar jest ekspediowany ze składu celnego. Plusem jest także fakt, że produkty znajdujące się na jego terenie mogą być konfekcjonowane, etykietowane, a także badane przez różne instytucje nadzorujące wprowadzanie towarów do obrotu. Możliwe jest także wykonywanie procesów związanych z uszlachetnianiem produktów czy innymi czynnościami przygotowującymi je do późniejszej dystrybucji.

Czym jest magazyn czasowego składowania?

Magazyn czasowego składowania jest również objęty dozorem służb celnych. Przetrzymywanie importowanych dóbr w magazynie tego rodzaju jest wybierane wówczas, gdy importer nie ma możliwości dokonania zgłoszenia celnego. Zwykle wynika to z braków w potrzebnej dokumentacji, w szczególności dotyczącej badań S/stacji sanitarno-epidemiologicznej. W przypadku korzystania z magazynu czasowego składowania nie ma możliwości dokonywania operacji dozwolonych w składzie celnym. Maksymalny czas, w którym towary mogą pozostawać w magazynie czasowego składowania to 90 dni.