Korzyści wynikające z przewozu towarów w obrębie Unii Europejskiej

Handel międzynarodowy od dawna stanowi potężny motor rozwoju gospodarki. Dzięki koncentrowaniu procesów wytwarzania w konkretnych rejonach można znacznie obniżyć koszty ze względu na ułatwiony dostęp do potrzebnych surowców czy wykwalifikowanych kadr. Prostsze staje się także zarządzanie produkcją czy opracowywanie i wdrażanie nowych technologii. Rozwinięte systemy spedycji samochodowej pozwalają z kolei na sprawne dostarczanie wyrobów do sieci dystrybucyjnych, a za ich pośrednictwem do odbiorców końcowych. Przekonajmy się jakie korzyści wiążą się z łatwym przewozem towarów w obrębie Unii Europejskiej.

 

Jak odbywa się transport ładunków na terenie UE?

Europejska sieć transportowa jest bardzo dobrze rozwinięta zarówno jeśli chodzi o przewozy kolejowe, jak i transport wodny obejmujący sieć głównych rzek i kanałów. Dominującym sposobem dostarczania ładunków jest jednak korzystanie z przewozów samochodowych. Sięga on nawet 85% masy wszystkich przewożonych na terenie Unii Europejskiej towarów. Ciężarówki długodystansowe – głównie ciągniki siodłowe z naczepami – a także mniejsze tzw. dystrybucyjne są w stanie zagwarantować największą elastyczność, a jednocześnie najkrótszy czas potrzebny na dotarcie ładunku do odbiorcy. Poruszając się po rozbudowanej sieci autostrad, sprawnie pokonują duże odległości, a używając dróg krajowych i lokalnych, są w stanie obsługiwać przedsiębiorstwa położone w niemal dowolnej lokalizacji. Wielką zaletą transportu samochodowego jest przemieszczanie ładunków z jednego magazynu do drugiego bez konieczności przeładunku, co jest nieuniknione w przypadku innych środków transportu.

Kto korzysta z przewozów samochodowych?

Sprawny transport samochodowy będzie kluczowy dla działania każdej firmy. Spedycja przy wykorzystaniu odpowiednich ciężarówek będzie potrzebna w firmach produkcyjnych, które muszą wysyłać swe wyroby do sieci sprzedaży, a także sprowadzać potrzebne surowce, półprodukty i materiały. Bez dobrze działającej logistyki nie obejdą się też przedsiębiorstwa handlowe i usługowe.