Magazyn czasowego składowania

Magazyn czasowego składowania stanowi kluczowy element w łańcuchu dostaw dla firm prowadzących działalność międzynarodową. Ten rodzaj magazynu znajdującego się pod dozorem celnym, umożliwia przesunięcie odprawy celnej w sytuacjach, gdy niemożliwe jest dokonanie skutecznego zgłoszenia celnego i spełnienie wszystkich zobowiązań wynikających z procedury celnej. Najczęstszymi przyczynami takich opóźnień są braki w wymaganej dokumentacji celnej, w szczególności dotyczącej badań Stacji sanitarno-epidemiologicznej czy dokumentacji wymaganej przez Izbę handlową. W takich przypadkach towar można przechować w naszym magazynie czasowego składowania przez okres do 90 dni. W tym czasie należy uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia i złożyć skuteczne zgłoszenie celnego lub przenieść towar do składu celnego. Dla złożenia towaru w magazynie czasowego składowania konieczne jest zgłoszenie go na podstawie deklaracji czasowego składowania (DSK). W wyjątkowych sytuacjach, deklarację można zastąpić przywozową deklaracją skróconą lub innymi dokumentami przewozowymi oraz handlowymi. Podczas czasowego składowania towaru, właściciel zachowuje dostęp do niego, ale nie może dokonywać żadnych zmian ani w zakresie wyglądu towaru, właściwości czy opakowania do czasu odprawy celnej ostatecznej lub przeniesienia do składu celnego. Serwis Celny Nieten oferuje magazyny czasowego składowania w Pruszkowie i Rzeszowie, zapewniając kompleksową obsługę towarów w składzie celnym oraz profesjonalne wsparcie w procedurach celnych i handlowych. Nasze magazyny czasowego składowania gwarantują bezpieczeństwo i profesjonalną obsługę towarów, pomagając w sprawnym załatwieniu procedur celnych i zapewniając spokój klientom prowadzącym międzynarodową działalność handlową.

Magazyn celny w Pruszkowie

Obiekt otrzymał pozytywną opinię Sanepidu, ma wdrożony system HCCP oraz umowę z firmą DDD. Magazyn usytuowany jest na terenie Millenium Logistic Park II w Pruszkowie, do którego dojazd od strony pobliskiej autostrady A2 nie stanowi żadnego problemu. Magazyn wyposażony jest w regały wysokiego składowania oraz sprzęt przeładunkowy umożliwiający obsługę przesyłek o wadze do 5500 kg. W sąsiedztwie magazynu istnieje możliwość przeładunków z użyciem dźwigu. Działa tu również miejsce uznane do odpraw celnych.

Magazyn celny w Rzeszowie

Magazyn Celny w Rzeszowie zlokalizowany jest na terenie PANATTONI  PARK RZESZÓW AIRPORT III który sąsiaduje z drogą ekspresową E40 i z autostradą A4. Terminal sąsiaduje z Portem Lotniczym Jasionka-Rzeszów. Lokalizacja magazynu pozwala na obsługę przesyłek w wielu różnych relacjach transportowych .  Magazyn dysponuje wysokim składowaniem i sprzętem przeładunkowym. W sąsiedztwie magazynu działa również miejsce uznane do odpraw celnych.

 

 

mężczyzna z kartonem

 

Usługi magazynowe i przeładunkowe

W naszych obiektach magazynowych oferujemy:

  • obsługę typu cross-docking,
  • logistykę kontraktową,
  • składowanie krótko- i długoterminowe,
  • przeładunek z auta na auto i przez magazyn (paletowy, ręczny, bokiem, dźwigiem),
  • przeładunek ładunków gabarytowych lub ciężkich przy użyciu dźwigu,
  • konsolidację i dekonsolidację ładunków,
  • kompletowanie, etykietowanie oraz pełne inspekcje ilościowe i jakościowe przesyłek itp.

 

Na czym polega obsługa typu cross-docking?

Do zakresu usług realizowanych w naszym magazynie celnym należy obsługa typu cross-docking. Zastosowanie systemu cross-docking umożliwia optymalizację procesów składowania. Po wejściu towarów na terminal są one dekonsolidowane, następnie ponownie konsolidowane i wychodzą z terminalu w celu transportu do przeznaczonego miejsca. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie odebrać przesyłki od dostawców, a już następnego dnia dostarczyć je adresowanym odbiorcom. Efektywne działanie tego systemu wspiera rozwinięta infrastruktura, dobra lokalizacja składu celnego oraz sieć informatyczna. W optymalizacji procesów dystrybucji podobną rolę do obsługi typu cross-docking pełni koncepcja flow Logistics, która steruje przepływem towarów tak, aby znajdowały się one cały czas w ruchu.

 

Magazynowanie towarów spoza obszaru celnego Unii Europejskiej

W naszym magazynie celnym składujemy towary spoza obszaru celnego Unii Europejskiej a dystrybuowanie odbywa się z udziałem jednego operatora. W konsekwencji następuje optymalizacja kosztów transportu. Łączenie jednostkowych ładunków różnych klientów, odpowiedni dobór transportu, spedycja morska i lądowa oraz przede wszystkim trasy to wszystko wpływa na usprawnienie zadań transportowych. Składy celne zwykle są obiektami logistycznymi typu BTS (z ang. bulid to suit), czyli w naszym rozumieniu „szyte na miarę”. Nasz magazyn w Pruszkowie charakteryzuje się odpowiednim dopasowaniem do wymogów i potrzeb klientów. Wszystkie standardy obiektu są odpowiednio technicznie oraz technologicznie dopasowane do planowanych procesów magazynowych.

 

Skład celny w doskonałej lokalizacji

Obecnie bardzo często zauważamy zjawisko wykorzystywania centrów dystrybucji czy magazynów logistycznych jako podmiotów kanałów dystrybucyjnych. Zwykle ich lokalizacja jest usytuowana w sposób strategiczny. Istnieją firmy, które budują centra blisko zakładów produkcyjnych lub nawet na ich terenie i autonomicznie nimi kierują. Jednak wielokrotnie zdarza się tak, że główne zadania centrum dystrybucji wykonują operatorzy logistyczni. Lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej przyczynia się do zmniejszenia kosztów stałych w całkowitych kosztach zapasów. Odpowiednia lokalizacja takiego centrum dystrybucji sprzyja oczekiwanemu wzrostowi sprzedaży. Nasz skład celny wyróżnia doskonała lokalizacja w centrum Polski, w pobliżu autostrady A2.