Blog

Korzyści wynikające z przewozu towarów w obrębie Unii Europejskiej

Handel międzynarodowy od dawna stanowi potężny motor rozwoju gospodarki. Dzięki koncentrowaniu procesów wytwarzania w konkretnych rejonach można znacznie obniżyć koszty ze względu na ułatwiony dostęp do potrzebnych surowców czy wykwalifikowanych kadr. Prostsze staje się także zarządzanie produkcją czy opracowywanie i wdrażanie nowych technologii. Rozwinięte systemy spedycji samochodowej pozwalają z kolei na sprawne dostarczanie wyrobów do sieci dystrybucyjnych, a za ich pośrednictwem do odbiorców końcowych. Przekonajmy się jakie korzyści wiążą się z łatwym przewozem towarów w obrębie Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Na czym polega graniczna inspekcja weterynaryjna?

transport świń

Transport międzynarodowy obwarowany jest szeregiem przepisów, odpraw i wymaga przygotowania zestawu odpowiednich dokumentów. Szczególnie kłopotliwe może wydawać się przewożenie zwierząt, które wymaga dodatkowej kontroli. Jak przygotować się na graniczną inspekcję weterynaryjną?

Czytaj więcej...

Czym różni się skład celny od magazynu czasowego składowania?

jadące tiry

 

Import towarów wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności związanych z wprowadzeniem ich do obrotu, a także obowiązkiem zapłacenia cła, w momencie, w którym towar przekracza granicę. Choć wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej towary pochodzące ze wspólnego rynku nie wymagają stosowania dodatkowych procedur tego rodzaju, to wciąż obejmują one handel z innymi partnerami spoza UE. Jednymi z instytucji, które w znacznym stopniu ułatwiają prowadzenie handlu międzynarodowego, są składy celne i magazyny czasowego składowania. Przekonajmy się, jaka jest ich funkcja i czym się od siebie różną.

 

Czytaj więcej...