Usługi agencji celnej

Prowadzimy agencję celną z oddziałami we wschodniej Polsce. Kompleksowe usługi świadczymy w agencjach celnych w Lublinie, Korczowej, Dorohusku i Rzeszowie. Korzystamy z wielu ułatwień proceduralnych, w tym uproszczonej odprawy celnej. Procedura uproszczona nie wymaga przedstawiania towaru w urzędzie celnym i trwa około 30 min. Dokonujemy odpraw celnych całodobowo, niezależnie od godzin pracy urzędu celnego. Istnieje również możliwość skorzystania z rozliczenia podatku VAT w imporcie z zastosowaniem Art. 33a Ustawy o VAT.

Nasza agencja celna specjalizuje się w zakresie wszechstronnej obsługi celnej. Dzięki znakomitej lokalizacji naszych oddziałów agencji celnej w Lublinie, Korczowej, Dorohusku i Rzeszowie mamy możliwość zapewnić kompleksowe usługi celne we wschodniej Polsce, blisko przejść granicznych. Nasza działalność agencji celnej obejmuje różnorodne procedury i rodzaje odprawy celnej, gdzie realizowana jest zarówno odprawa importowa, jak i eksportowa. Jako profesjonalna agencja celna wykorzystujemy możliwości płynące z wielu ułatwień proceduralnych, w tym zapewniamy naszym klientom korzyści, jakie daje procedura celna 4000, procedura dopuszczenia do obrotu, czy procedura celna 42 wspomagające optymalizację kosztów w międzynarodowych transakcjach handlowych.

 

wskazujący palec

 

Odprawa celna z zastosowaniem procedury uproszczonej

W ramach usług agencji celnej oferujemy:

  • wystawianie dokumentów tranzytowych T1 we wszystkich urzędach celnych na terenie Polski,
  • wystawianie karnetów TIR,
  • odprawy celne w procedurze uproszczonej ( korzyści opisaliśmy powyżej),
  • obsługę składu celnego i magazynu czasowego składowania,
  • neutralizację dokumentów na granicy,
  • wystawianie listów przewozowych – CMR,
  • organizację kontroli granicznych służb fitosanitarnych, weterynaryjnych, sanepidu i kontroli jakości artykułów rolno-spożywczych,
  • obsługę celną usług e-commerce – mamy duże doświadczenie i rekomendację znanych firm na tym rynku.


Klienci mogą zawsze liczyć na naszą pomoc i doradztwo we wszystkich sprawach celnych. Agenci w oddziałach mają niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby rozwiązać każdy problem na miejscu. Oferujemy również optymalizację kosztów obsługi celnej, udostępniając nowoczesne rozwiązania informatyczne i doświadczenie zgromadzone przez wszystkie spółki NIETEN w innych krajach.

Czym jest wartość celna towaru?

Pojęcie wartości celnej towaru w Unii Europejskiej definiuje Wspólnotowy Kodeks Celny. W art. 29 ust. 1 czytamy, że jako wartość celną przywożonych towarów należy rozumieć ich wartość transakcyjną. Ta z kolei oznacza cenę, jaką realnie zapłacono lub jaka jest należna za towary, gdy towar sprzedano, aby wywieźć go na obszar celny Unii. Wartość transakcyjną powiększa się o inne koszty działań i transakcji, które bezpośrednio wiążą się ze sprzedażą i dostawą towaru. Mogą nimi być koszty ubezpieczenia czy transportu.

 

Jak ustala się wartość celną towaru?

Istotny jest sposób ustalania wartości celnej towaru, który może się różnić w zależności od funkcjonującego systemu celnego. W Polsce od początku lat 90. XX wieku wartość celną ustalano się na podstawie warunków „fob”. Warunki „fob” (Free on Board — oznaczony port załadunku) regulują etap dostarczania i transportu towaru przewoźnikowi przez sprzedawcę. Obowiązek dostarczenia towaru do portu i załadowania go na statek spoczywa na sprzedającym. Sprzedający wobec kupującego ani kupujący wobec sprzedającego nie są zobowiązani do podpisywania umowy ubezpieczenia towaru. Zasady dotyczą wyłącznie transportu morskiego. Nie dotyczą przekazywania praw własności ani innych praw majątkowych.

 

Wartość transakcyjna w świetle przepisów

Polski Kodeks celny jest zbliżony do Kodeksu Wspólnoty Europejskiej. W przepisach wartość transakcyjną powiększono o koszty transportu i ubezpieczenia do polskiej granicy. Według zapisów z 1 stycznia 1998 roku wartość celną towaru można było ustalić na podstawie wartości transakcyjnej, na podstawie wartości transakcyjnej takich samych lub podobnych towarów, analizując cenę jednostkową towaru, obliczając wartość kalkulowaną lub zgodnie z danymi dostępnymi na krajowym obszarze celnym. Po wstąpieniu Polski w struktury UE przyjęto również zasady odnośnie do obrotu towarowego z zagranicą, w tym przepisy dotyczące systemu ustalania wartości celnej. Zapłata może mieć formę bezpośrednią lub pośrednią. W tym celu można dokonać przelewu pieniężnego, akredytywy lub zbywalnych instrumentów płatniczych.

 

Co to jest karta odprawy celnej?

Karta odprawy celnej to dokument odprawy celnej używany w procedurze celnego odbioru lub przekazania towarów na granicy lub w punkcie przejścia celno-skarbowego. Karta odprawy celnej zawiera szczegółowe informacje o przewożonych towarach, takie jak rodzaj, ilość, wartość, pochodzenie, i inne istotne dane. Jest to ważny dokument celny, który służy do zarejestrowania i kontroli towarów przy przekraczaniu granicy, zarówno w imporcie, jak i eksporcie. Karta odprawy celnej jest często wymagana w międzynarodowym handlu, aby spełnić wymogi celne i podatkowe danego kraju.