Jaką rolę w przewozie towarów pełni list przewozowy CMR?

Międzynarodowy przewóz towarów stał się dziś jednym z filarów funkcjonowania światowej gospodarki. Błyskawiczne przemieszczanie ładunków nie bez powodu porównuje się do krwiobiegu podtrzymującego życie gospodarcze większości branż. Sprawne działanie systemu pozwalającego na „krążenie” ładunków między poszczególnymi państwami wymaga jednak stosowania odpowiednich ram prawnych i organizacyjnych przyspieszających załatwianie koniecznych formalności. Jednym z dokumentów niezbędnych dla efektywnego działania firm transportowych jest list przewozowy CMR.

Czym jest list przewozowy CMR?

List przewozowy jest dokumentem, który funkcjonuje zarówno w przewozach krajowych – w takim przypadku konieczność jego wystawienia nakłada ustawa Prawo przewozowe – jak i międzynarodowych. Przy transporcie transgranicznym kwestie związane z posiadaniem listu przewozowego reguluje zawarta jeszcze w 1956 roku Konwencja o umowie międzynarodowego drogowego transportu towarów.

Co powinno się znaleźć w liście przewozowym CMR?

W liście przewozowym powinny się znajdować podstawowe informacje dotyczące transportowanego ładunku. Będą to dane nadawcy przesyłki oraz przewoźnika, jak również samych towarów. List zawiera również miejsce przeznaczenia oraz czas, w jakim przewożone dobra powinny do niego dotrzeć. Wśród istotnych pozycji każdego dokumenty tego rodzaju są też ustalenia co do kosztów dostarczenia towarów. List przewozowy jest potrzebny podczas załatwiania formalności związanych z odprawą celną, jest również dokumentem, który stanowi podstawę do rozliczenia usługi przewozu między firmą transportową a zlecającym całą operację.

Dlaczego list przewozowy CMR jest niezbędny?

List przewozowy stanowi dokument potwierdzający wydanie i przyjęcie zlecenia przewozu. W razie sporu co do wykonania usługi jest dowodem wskazującym na istotne okoliczności zawarcia umowy między obiema stronami oraz stanowi spis jej najważniejszych postanowień. List będzie też niezbędny przy wypełnianiu obowiązków celnych oraz stanowi wskazówki dla przewoźnika co od wymagań związanych z dostarczaniem ładunku.