Na czym polega graniczna inspekcja weterynaryjna?

transport świń

Transport międzynarodowy obwarowany jest szeregiem przepisów, odpraw i wymaga przygotowania zestawu odpowiednich dokumentów. Szczególnie kłopotliwe może wydawać się przewożenie zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, które wymagają dodatkowej kontroli. Jak przygotować się na graniczną inspekcję weterynaryjną?

Kto dokonuje granicznej inspekcji weterynaryjnej?

Jeżeli zajmujesz się międzynarodowym transportem zwierząt, musisz przygotować się na objęcie ich procedurą celną. Jej częścią jest graniczna inspekcja weterynaryjna, która powinna zostać przeprowadzona przez granicznego lekarza weterynarii. Osoba ta jest uprawniona do wykonania szeregu czynności, m.in. do wglądu do dokumentów towarzyszących przesyłce czy wystawiania odpowiednich świadectw. Organem wyższego stopnia jest natomiast Główny Lekarz Weterynarii.

Co trzeba wiedzieć przed przewozem zwierząt?

Firma lub osoba odpowiedzialna za przewóz zwierząt musi uprzedzić o planowanej przesyłce jeszcze przed dotarciem do punktu kontroli granicznej – w dopilnowaniu formalności pomoże Ci dobry serwis celny. Co najmniej jeden dzień przed kontrolą, o planowanym transporcie należy poinformować granicznego lekarza weterynarii z punktu pierwszego przekroczenia granicy.

Jak wygląda graniczna inspekcja weterynaryjna?

Kontroli granicznej podlega każda przesyłka zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. Warto zwrócić uwagę, że przesyłka oznacza określoną liczbę zwierząt, które są objęte tym samym świadectwem weterynaryjnym, znajdują się w tym samym środku transportu i pochodzą z jednego kraju. Co może czekać Cię podczas takiej inspekcji?

  • kontrola dokumentów, czyli sprawdzenie świadectw weterynaryjnych i innych dokumentów;
  • kontrola identyfikacyjna, inaczej kontrola tożsamości, czyli potwierdzenie zgodności przedstawionych dokumentów z rzeczywistym stanem przesyłki oraz oznaczeniami zwierząt;
  • kontrola bezpośrednia zwierząt lub towarów – kontrola fizyczna polegająca na pobraniu próbek zwierząt i przeprowadzeniu badań laboratoryjnych. W przypadku kwarantanny mogą być podejmowane dodatkowe czynności.

Kontrola celna powinna zakończyć się wystawieniem odpowiedniego świadectwa przekroczenia granicy.