W jakich sytuacjach warto skorzystać z oferty składu celnego?

skład celny

Procedury celne związane z prowadzeniem handlu międzynarodowego z państwami spoza Unii Europejskiej wiążą się z koniecznością przeprowadzenia odprawy celnej oraz naliczenia i uiszczenia należnych opłat celnych według obowiązujących w konkretnym przypadku taryf. Choć zapłata cła jest nieunikniona, to stworzono procedury, które pozwalają na odwleczenie tego obowiązku. Z uwagi na istnienie składów celnych nie musi to być automatycznie związane z fizycznym dotarciem na terytorium naszego kraju. Przekonajmy się, czym są składy celne i jaka jest ich funkcja.

Czym jest skład celny?

Skład celny jest kontrolowanym przez organy administracji celnej i zamkniętym magazynem, który pozwala na przechowywanie towarów sprowadzonych z państw nienależących do Unii Europejskiej, z którymi wymiana towarowa wciąż obłożona jest cłami i podatkami. Gromadzenie ładunków na terenie składu celnego jest korzystne dla importera, ponieważ obowiązek zapłaty cła i zobowiązań podatkowych pojawia się dopiero wówczas, gdy towary mają być wprowadzone do obrotu oraz fizycznie wywiezione poza magazyn. Zanim to nastąpi, firma sprowadzająca nie musi rozliczać się ze służbami celnymi. Co więcej, płacenie cła będzie dotyczyło tylko tej części ładunku, która jest wywożona ze składu celnego. Jest to bardzo opłacalne, ponieważ de facto stanowi odroczenie obowiązku uiszczania opłat celnych. Korzystanie ze składu będzie też niezwykle atrakcyjne, gdyż towary mogą być w czasie magazynowania konfekcjonowane, etykietowane, a także badane przez instytucje nadzorujące wprowadzanie towarów do obrotu. Obowiązujące przepisy dopuszczają również przeprowadzanie czynności łączących się z uszlachetnianiem produktów, a także innymi procesami, które przygotowują je do wprowadzenia do obrotu.

Kto zyska na skorzystaniu z możliwości zmagazynowania towarów w składzie celnym?

Korzystanie ze składu celnego jest korzystne dla wszystkich importerów, którzy jednorazowo sprowadzają większe partie ładunku, który ma być kierowany do dystrybucji stopniowo. Jest niezwykle opłacalne także wówczas, gdy towar musi uzyskać certyfikaty i dopuszczenia. Będzie niezastąpione, jeżeli chodzi o produkty, które następnie będą reeksportowane do innych krajów. Równie znacząca jest opcja wykonywania na miejscu czynności dotyczących etykietowania czy wyposażania w odpowiednie oznaczenia, instrukcje czy przepakowywania, ponieważ daje oszczędność na kosztach transportu do innego miejsca, gdzie można by je przeprowadzić.